FUTURE Pedagógiai Szakszolgálatok ügyviteli és vezetői információs programrendszer

A program alkalmas az egy intézményen belül működő különböző szakszolgálatok adatait együtt és külön-külön kezelni, valamint hálózatba kapcsolt rendszerben működni.

A program maximálisan figyelembe veszi a szakszolgálatok speciális ügymenetét, az egyes intézmények munkamódszereiben jelentkező eltéréseket rugalmasan kezeli.

A szoftverek kezeléséhez nem kell újabb technikákat elsajátítani, a már eddig megszokott menükkel irányítható a program. A munkafázisok rendszerének megfelelően is elérhetők az egyes adatállományok illetve a leggyakoribb funkciók az eszközsorról is aktiválhatók.

A program a jelenleg elérhető egyik legkorszerűbb fejlesztőeszközzel készült, így tükrözi a kor technikai színvonalát. A használatban lévő Windows(R) változatokon (W95, 98, NT, ME, 2000 Prof.) kifogástalanul működik, és hatékonyan kommunikál az MS-Office(R) programokkal [MS-Word(R), MS-Excel(R), MS-Outlook(R)]

A program nagyon sok beépített funkciót tartalmaz, de ad szabadságot azoknak a felhasználóknak is, akik maguk szeretnének egyes programrészeket paraméterezni. (Pl. Több anamnézis is található a programban, amelyek részletességükben térnek el egymástól. Lehet választani a kész anamnézis sablonokból és lehetőség van saját adattípusok deklarálására is.)

A részletes használati és telepítési útmutatón kívül rendelkezésre áll (a mellékleten részletezett) tartalom és helyzetérzékeny súgó, valamint hangkártyával rendelkező gépeken a hangos súgó.

 

A programrendszer főbb funkciói:

Névjegyalbum: Tartalmazza a gyermekek és az intézmény humánerőforrásainak adatait, valamint a külső kapcsolattartáshoz szükséges adatokat.

Használata rendkívül egyszerű, könnyen áttekinthető. Nagy számú tárolt adata esetén is gyorsan megtalálható a keresett személy. Rendezettség történhet név, anyja neve, születési ideje, illetve kategóriák alapján, valamint rendelkezésre áll egy kereső is. Több lapnyi információ rögzíthető egy partnerhez, mint alapadat, amely később új kategóriákkal és csoportosításokkal bővíthető. az összefoglaló lapon a legfontosabb adatok tekinthetők meg, a kortörténettel és azonosítószámokkal együtt. Az azonosítószámról azonnali ugrás történhet az aktuális vagy korábbi gondozási lapra.

Humánerőforrás: az intézmény munkatársainak adatai tárolhatók ebben a nézetben. Az egyes munkatársakhoz a személyes adatokon és elérhetőségeken kívül a képzettségeket, végzettségeket, beosztást, jogviszonyt, elvégezhető vizsgálatokat, végezhető terápiákat, bejelentkezési jelszót és a programban munkavégzési jogosultság szinteket rendelhet.

A kapcsolatok menüpontban olyan személyek adatait tárolhatja, akik nem köthetők egy konkrét intézményhez sem, de a szakszolgálattal kapcsolatban áll és nem tartozik a fenti két csoportba. Az intézmények és azok munkatársai számára kilenc menüpont áll rendelkezésre.


Intézmények: Azon intézmények és munkatársaik adatai, akikkel a szakszolgálat működése során kapcsolatba kerül. Megjelenítésük több szempont szerint is lehetséges. A nevelési és nevelési-oktatási intézmények listája több mint 8000 intézménnyel fel van töltve, amelyek közül az intézménnyel kapcsolatban állókat egy háttértárból lehet a felhasználói listába átemelni és azonnal használatba venni. A gyorsabb keresés érdekében a saját intézmény adatain kívül hat előre megnevezett illetve kettő szabadon elnevezhető intézménycsoport áll a felhasználók rendelkezésére a névjegyalbumnál részletezett keresési segédletekkel. Az intézmények címén és elérhetőségén kívül nyilvántarthatja a vezető és a kapcsolattartó személy adatait is. Kategóriákat hozhat létre, amellyel tetszőlegesen, több dimenzió mentén csoportosíthatja az intézményeket.


Órarend: Napi, heti, havi nézet egy munkatárs vagy az intézmény nézőpontjából.

A kiválasztott munkatárs órarendjében bejegyzéseket eszközölhet, de megjelennek a más menüpontokba felvett vizsgálatok és terápiás időpontok automatikusan. Egy kiválasztott bejegyzésre kattintással a bejegyzéshez tartozó gyermek vagy csoport részletes anyagára ugrik a program. A hónap nézet megkönnyíti az áttekintést, amely összefoglaló adatokat szolgáltat a havi időbeosztásról. Hasonlóan használható a heti nézet is, amely már részletesebben jeleníti meg a bejegyzéseket. A havi vagy heti nézet kiválasztott napjára kattintva a kiválasztott nap részletesen megjelenik. A funkció tartalmaz egy dátumkalkulátort is.

A feladatok listájában az intézményhez általános, míg a munkatársakhoz személyre szabott feladatokat rendelhet, határidőket és feladatcsoportokat is létrehozva.

Előjegyzések: A szakszolgálat által előjegyzett személyek adatait tárolhatja. Megadható a személy azonosításához szükséges adatokon kívül az esetvezető, az előjegyzés tárgya, határideje és azt megelőző emlékeztető üzenet ideje. Az adatok nyomtathatok exportálhatók, mind a legtöbb menüpontban.


Jelentkezés: Iktató valamint új gondozott jelentkezése, korábban már vizsgált gyermek új panasza, gondozásra történő megjelenés dokumentálása történik ebben a funkciócsoportban.

A postázó egy egyszerű iktatást tesz lehetővé, amelynek lehetőségeit jelentősen kibővítheti az EasyPOST küldeménykezelő és iktató szoftverünkkel.

A szakszolgálati forgalmi napló a gyermekek keresését, azonosítását, azonosítószámuk keresését könnyíti meg évenként, illetve az összes tanévben keresési, rendezési, exportálási lehetőséggel kiegészítve.

Logopédiai modul megléte esetén ebből a főmenüből indítható a logopédiai forgalmi napló, amely megjelenésében pontos mása a nyomtatott formátumú naplónak.

 Új panasz funkcióval hozhat létre egy virtuális munkalapot, amely a gyermekkel kapcsolatos műveleteket tartalmazza az intézményből történő távozásáig vagy a tanév végéig.

Gondozásra megjelenés ablak a kiindulópontja a gondozotton végzett műveletek dokumentálásának, valamint áttekintő képet ad az addig elvégzett beavatkozásokról.


Vizsgálat: A vizsgálatot megelőző anamnézisek, szakanamnézisek és a vizsgálatok és eredményeik kezelése a funkciócsoport célja.

Az anamnézis felvétele egy varázsló segítségével történik, amely kérdéscsoportonként sorban teszi fel az anamnéziskérdéseket. A kérdések között arra adhat választ, amelyiket szükségesnek tartja. Több kérdéssorsablon létezik, amelyet a felhasználó hozhat létre, mint rendszeradatot. Tetszőleges számú kérdéssorsablon állítható össze a programban található közel 400 kérdésből, amelyet szükség esetén saját kérdésekkel egészíthet ki, tetszőleges sorrendben. A sablon(oka)t csak egyszer kell létrehozni, a későbbiekben törölhető, módosítható. Egy anamnéziskérdésre adott válaszhoz megadható időszak, amely alatt az adott jellemző fennállt, valamint BNO kód is rögzíthető hozzá. Az időpontok gyors beírásában a dátumsegéd áll rendelkezésére, amely a születési dátumhoz viszonyítva napokban, hetekben, hónapokban, években is elfogadja az adatot. Az anamnézis a készítés sablonjától függetlenül bármikor akár új kérdésekkel bővíthető.

Az elkészült anamnézis nyomtatható formában jelenik meg a program részeként telepített szövegszerkesztőben, ahol tovább formázhatja a szöveget.

A vizsgálatokat a rendszeradatokban definiált vizsgálattípusok szerint végezheti el. Tetszőleges számú vizsgálattípus állítható be, a felhasználó által kívánt részletességgel és paraméterekkel.

Regisztrált logopédiai modul esetén itt jelenik meg a logopédiai szakanamnézis modul, amely tíz panaszcsoport foglal magába.


Dokumentálás:

A szakszolgálat írásos kommunikációját segítik ezek a menüpontok. Szakvélemények, értesítő levelek és egyéb hivatalos levelek készíthetők. Tetszőleges számú dokumentumelem hozható létre a rendszeradatok menüpontban, amelyek a dokumentumok készítésénél felhasználhatók. A szakvéleményben a felhasználónak csak az egyedi részeket kell megírnia, a többit a program automatikusan átemeli. A készülő szakvéleményt előnézeti képen megtekintheti minden dokumentumelem választása vagy visszavonása után. Dokumentumelemek lehetnek: A gyermek és gondviselő adatai, a hivatkozási szám, a kapják rovat, az aláírók neve maximum 4 fő, a vizsgálati eredmények, a javaslat adatbázisban tárolt szövege és a rendszeradatként megadott fejlécszöveg, záradék, és tetszőleges számú saját szövegelem (pl. felmentés törvényi részlete.)

Az elkészült szakvélemény létrehozható a programba épített egyszerű szövegszerkesztőben vagy átadható MS-Word(R) szövegszerkesztő programnak további feldolgozásra. A korábbi szakvélemények előzményként megtekinthetők. A szakvéleményeknek azonosítókhoz, személyekhez, munkalapokhoz kötött mennyiségi korlátja nincs.


Gondozás: Egyéni és csoportos gondozási adatokat követheti nyomon ebben a funkciócsoportban.

Terápiás csoportokat hozhat létre, amelynek jellemző a csoport neve, célja, vezetője, létszáma, co-terapeután kívül a kezdési időpont és tervezett befejezési időpont valamint a helyszíne.

A definiált csoportokat gondozási időpontokkal láthatja el. Egy kiválasztott gondozási alkalom esetében megadhatja a résztvevők névsorát, valamit a gondozás leírását.

Az egyéni terápiáknál is megadhatja a gyermekkel foglalkozó szakember nevét, a foglalkozás célját, idejét és helyszínét valamit a gondozás részletes leírását.

Ezekben a pontokban feltöltött adatok a gyermek anyagába bekerülve, a munkalapján mint összefoglaló adatok megjelennek, és a statisztikához illetve egyéb lekérdezésekhez is részletes adatot szolgáltatnak. A statisztika elkészítése a gondozások részletes vezetése nélkül is lehetséges, de abban az esetben a felhasználónak kell megadni a gondozási alkalmak számát és azok megoszlását.


Szűrések: Adatfelvitel, értékelés, szűrési statisztika.

A szűréseket a rendszeradatokban definiált szűrési űrlapok segítségével rögzítheti az adatfelvitel menüpontban. Egy létrehozott szűrési sablon tetszőleges számú kérdést tartalmazhat. Egy kérdés a nevén kívül jellemezhető az elfogadható értéktartomány és a normál értéktartomány jellemzőkkel. A kérdésre adott válaszok lehetnek szövegesek és számszerűek is. Lehetséges összegképzős kiértékelés is, ami a feladatsor teljesítését az összpontszám alapján ítéli meg. Megfogalmazhatók a szakmai tesztkérdéseken kívül olyan szempontok is, pl. hogy történt-e tanácsadás a szülőknek. Megadható az intézmény és csoport neve és vezetője, ahol a szűrés történt, illetve a munkatársak neve, akik a szűrést végezték és a szűrés ideje.

A kiértékelésben az értéktartományon kívüli (hibás adatfelvitel) a normál értéktartományon kívüli és normál értéktartományon belüli adatokat jelzi a program. Az összes adat vagy a normál tartománytól eltérők exportálhatók további feldolgozásra, pl. jelentés készítésére.

A szűrési statisztika szűréssablononként (szűrés célja), intézményenként, csoportonként vagy szűrést végző személyenként kérhető, normál és normáltól eltérő, illetve küszöb alatti és feletti bontásban.


Lekérdezések: Statisztikai adatlapokat készítheti el a program adatbázisában szereplő adatok alapján néhány perc alatt. Megadhat időszakokat vagy kérheti a teljes tanévre az adatokat. Az eredmények táblázatosan jelennek meg, amelyet azonnal felhasználhat a statisztikai lapok kitöltéséhez. Az adatokat exportálhatja további feldolgozásra vagy szöveges formában is kinyomtathatja. Nevelési tanácsadók esetében személyre bontott listát is kérhet az adatokról.

Lekérdezhető adatok rendkívül sokfélék. Az összes rögzített adatra és személyre vonatkozhat a lekérdezés különféle szempontok és időszakok alapján. Főbb csoportok az anamnézis, logopédiai szakanamnézis, általános adatok. Ezen a helyen lehetetlen felsorolni a lekérdezések sokrétűségét. Egyetlen gombnyomással megkaphat olyan adatokat, hogy hány gyermek jelentkezett egy adott panasszal egy adott időszakban vagy településről vagy intézményből vagy a foglalkozási helyszínek és esetvezetők szerint. A munka mérésére is lehetőség van, amennyiben megadják a távozáskori minősítést. Lekérdezhetők a feladatok és azok elvégzésére fordított átlagos idő, előjegyzések, forgalmi naplók, stb., stb.

Az anamnézis és logopédiai szakanamnézisek lekérdezéséből szükség szerint kutatási szintű adatok is kérhetők. Mindezt egy gomb lenyomásával. Az adatok exportálhatók további elemzés és feldolgozás céljára.


Vezetői információs rendszer: Munkaidő nyilvántartás, határidőnapló, feladatlista, leltár, irattár, könyvtár. A vezetői munkát segítő lekérdezések és kimutatások készítése lehetséges ezzel a modullal.

A munkaidő nyilvántartás egy naptári év áttekintését teszi lehetővé. 2012-ig fel van töltve a szombat, vasárnap és egyéb ünnepek jelöléseivel. Az intézmény és munkatársak lapjain bejelölhető, hogy az adott személy a kiválasztott napon hol tartózkodik (pl. valamelyik decentrumban vagy tanulmányi szabadságok, stb..) Új holléttípusok hozhatók létre valamint a szabadságok értékeit is nyilvántartja a program.

A határidő napló hasonló az órarend funkcióhoz, azzal a lényeges eltéréssel, hogy a vezető személyes feljegyzései tárolhatók itt, amelyet mások nem tekinthetnek meg.

Feladatkiosztóban a vezető feladatokat delegálhat munkatársainak, amelyek az adott személy feladatlistájában megjelennek.

A leltár funkció segítségével időszakonkénti leltár elvégzését megkönnyíti. A leltári tételek megjeleníthetők ábécé sorrendben, kategóriák, helyiségek, leltárfelelősök szerint. Az adatok rendezhetők, exportálhatók, leltárívek nyomtathatók.

Az irattár funkció az irattározást könnyíti meg, automatikusan megadva a selejtezési időket. Az adatok exportálhatók, nyomtathatók.

A könyvtárban a tárolt könyveket tarthatja számon, követve a kölcsönzéseket és visszavételeket is.

A vezetői lekérdezésekben többek között a munkaidő nyilvántartásra és humánerőforrásra vonatkozó lekérdezéseket valósíthatja meg részletesen.

Rendszeradatok: Megadhatók a tanévek, vizsgálat, terápia és szakvélemény jellemzők, szűrés típusok, munkatársak végzettsége és képzettsége, ezzel összefüggésben a végezhető vizsgálatok és terápiák. Megadhatók az engedélyezett felhasználók és a hozzájuk rendelhető programon belüli műveletvégzési jogosultságok, biztonsági mentés és adatvisszaállítás, terminológia, amelyet a program használjon.

Adatok védelme

Adatok védelme érdekében több biztonsági megoldás is be lett építve a programba.

Az adatbázisok jelszóval védettek külső hozzáférés ellen. Ennek esetleges feltörése esetén sem olvashatók a személyes adatok, mert azok kódoltan szerepelnek az adatbázisban. A programba való belépéshez csak az engedélyezett felhasználók léphetnek be a saját jelszavukkal. Létezik egy programgazda, aki az összes jogosultsággal rendelkezik, ő állíthatja be, hogy egy adott felhasználó a lehetséges 26 különböző jogosultságból melyeket kapja meg.

Az adatok másik irányú védelmére található a biztonsági mentés és adatvisszaállítás funkció, amellyel egy esetleges géphiba, programhiba, vírus, stb. okozta károsodás esetén az adatok visszanyerhetők.

A programban kb. 120 -130 különböző adatbeviteli ablak jeleníthető meg. A legtöbb funkció tartalmaz exportálási lehetőséget. A szöveg, a programmal együtt telepített Szöveg Mester egyszerű vagy a Microsoft(R) Word(R) szövegszerkesztőbe, a táblázatos adatok csv veszővel tagolt szövegfájlba exportálhatók, amelyet egy táblázatkezelő programmal egyszerűen megnyithat és tovább feldolgozhat.

Segítség a felhasználóknak:

F1 billentyű képekkel illusztrált, az adott hívási helynek megfelelő helyzet és tartalomérzékeny súgó

F4 billentyű hangos súgó <ügyfélszolgálat> Egy szimbolikus telefonkészülék segítségével a felhasználó telefonhívást kezdeményez a szoftverfejlesztők virtuális ügyfélszolgálatára, azt a kérdést megfogalmazva, ami a hívás helyén felmerülhet. Az <ügyfélszolgálat> hangosan tájékoztatja a felhasználót a teendőkről. Az automatikus ügyfélszolgálat menüpontjai között a szimbolikus telefon billentyűivel navigálhat. Mivel az egész ügyfélszolgálat az Ön gépére van telepítve, így a hívás nem kerül pénzébe.

A fentieken kívül szakembereink készséggel állnak rendelkezésére

emailon:info@glockner.hu címen vagy telefonon 06/70-319-1955.


További szoftverek ismertetéséhez kattintson ide.